A tanulás jövője online kurzus Tematika

A Tempus Közalapítvány Képzőközpont tevékenysége és céljai

Tempus Közalapítvány több évtizedes szakmai múlttal rendelkező, dinamikus és munkavégzésében igényes közhasznú szervezet, amelynek célja a közös európai értékek és célok képviselete és közvetítése az oktatás, képzés területén, valamint a magyar oktatás-képzési rendszer megismertetése és érdekeinek képviselete nemzetközi környezetben. Kiemelt feladatunknak tekintjük, hogy a magyar oktatási és képzési szektort és az emberi erőforrásokat hozzásegítsük az európai integráció által kínált lehetőségek hatékony és eredményes kiaknázásához, hazai és nemzetközi pályázati programok koordinálásával, képzések kidolgozásával és megvalósításával, valamint szakértői segítségnyújtással. Kiemelt célunk a helyzetünkből adódó speciális tudás és szemléletmód széles körű és egyben strukturált terjesztése. Közalapítványunk elkötelezett mindazon hazai és külföldi szervezetekkel, szakértőkkel való együttműködés iránt, akik a céljaink megvalósításában partnereink lehetnek.

A kurzus célja, keretei

A kurzus alapvető célja, hogy a 2020-as évi Bolyai Nyári Akadémia résztvevőinek online tanulási-közösségi teret biztosítson. A kurzus résztvevői a számukra létrehozott online tanulási térben elmélyedhetnek több – digitális oktatáshoz kapcsolódó – témában. A kurzus a webináriumokat és személyes konzultációkat leszámítva (melyeken a részvétel a megadott időpontban lehetséges) a rendelkezésre álló négy hétben online, szabad időbeosztásban végezhető. A kurzus tartalmai megtekinthetőek lesznek minden regisztrált résztvevő számára, ám részvételi igazolás csak a kurzus egyes moduljaiban található tevékenységek elvégzése után igényelhető.

A tanulás jövője online kurzus jellemzői

A képzés tananyagai és a feladatai online érhetők el. A kurzusok sikeres elvégzéséhez teljesíteni kell bizonyos követelményeket ugyanúgy, mint egy hagyományos képzési forma esetén, például online eszközöket kipróbálni, hozzászólásokat írni a fórumokba.

A kurzusban választható tanulási utakat és tartalmakat kínálunk, végig jelölve az IKT terén kezdő és haladó pedagógusoknak szánt tartalmakat. Egy-egy téma (modul) kezdő vagy haladó szintje 5-10 órányi tevékenységet tartalmaz attól függően, hogy a pedagógus milyen mélységig csatlakozik be a közös tudásépítésbe, illetve hogy mennyi választható tartalmat dolgoz fel.

A kurzus tervezett ütemezése

IdőtartamEseményTervezett időszak
1 hét felkészülési időBevezető modul, a résztvevők megérkeznek a kurzusba és ismerkednek a felülettel, valamint egymással. Ekkor az online tutorok már elérhetők és segítik a közös munkát.2020. július 1-7.
3 tartalmi modul 3 hét alattFokozatosan elérhetőek az online tananyagok (szövegek, szakirodalmak, videók) valamint 2 élő bejelentkezés, (heti 2 db Tempus által biztosított webinárium max. 100 fő részére, de rögzítjük és utólag visszanézhető). A résztvevők az adott hét alatt önálló időbeosztásban dolgozhatják fel az előre elkészített tananyagot. A tananyagok és tevékenységek gazdagításával a heti 10 tanóra teljesítése várható. A résztvevők önálló vagy közös feladatokat végeznek, amelyekre az online tutor reflektál, visszajelzéseket küld. A három témakör: ·      Az együttműködő tanulás és tanítás ·      Differenciálás ·      Online mérés-értékelés2020. július 8-29.
1 hét lezárási időEz a hét a feladatok befejezésére szolgál: ez egy extra hét a résztvevők számára, amikor új tartalommal már nem találkoznak, de a tevékenységek elvégzésére és a feladatok beadására lesz lehetőségük. Ekkor még facilitáljuk a kurzust, az online tutorok elérhetők és visszajelzéseket is adnak a résztvevőknek.2020. július 30-augusztus 5.
1 hónapAdminisztratív zárás, igazolások kiadása, hatósági bejelentések.2020. augusztus 6. – szeptember 9.

A kurzus témakörei
(a kurzusmodulok címei megegyeznek a témakörökkel)

Az együttműködő tanulás és tanítás

Modul célja: A pedagógusok a felvázolt valós élethelyzet mentén (projektmunka) megismerik a diákok hatékony együttműködésének lehetőségeit, és megértik az abban rejlő lehetőségeket. A modulban tanultak elsajátítása után képesek lesznek a tanítási folyamat megtervezésekor tudatosan építeni a tanulók közötti együttműködésre. Megismerik a tantárgyközi projektek kivitelezésének és a tanári együttműködések lehetőségeit valamint az iskola falain túli együttműködés lehetőségeit. A modul a megvalósításhoz is tartalmaz eszközöket, jógyakorlatokat. A modul során jártasságot szereznek a szülőkkel való együttműködés gyakorlattában, illetve ezzel kapcsolatos technikákat ismernek meg, gyakorolnak be.

Differenciálás

Modul célja: A résztvevő megismer olyan digitális felületeket, alkalmazásokat, melyeket a pedagógiai munkájában a differenciálás során eredményesen alkalmazhat. A résztvevő képessé válik a megismert felületeket tudatosan beépíteni a saját tanítási-tanulási folyamatába, ezzel eredményesebb differenciálást hajthat végre, jobban személyre szabhatja a tanóráit.

Online mérés-értékelés

Modul célja: A résztvevő megismer olyan digitális felületeket, alkalmazásokat, melyeket az online méréshez és értékeléshez eredményesen alkalmazhat. A résztvevő képessé válik a megismert felületeket tudatosan beépíteni a saját tanítási-tanulási folyamatába, ezzel differenciáltabb, hatékonyabb értékelési stratégiákat alkalmazhat. Jártasságot szerez online mérési eszközök elkészítésében és használatában, azok pedagógiai munkába építésében. Jártasságot szerez a fejlesztő értékelési módszerekben és a hozzá kapcsolható eszközrendszer elkészítésében és alkalmazásában.