bnya15_arc

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

XXIII. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA
2015. július 5.– július 25.

A kommunikációs kompetenciák fejlesztése tanórán


"A nyelv írja a szöveget, a beszéd szövi a szellemet"
Kántor Zoltán


Jelentkezési feltételek
– Az akadémia továbbképzéseire (lásd a képzések jegyzéke) a Kárpát-medencei magyar oktatási rendszerben dolgozó, szakképzett pedagógusok pályázhatnak.
– A pályázónak a választott szekcióban meghirdetett célcsoportnak megfelelő képzettséggel kell rendelkeznie. A szakképzés nélküli, helyettes pedagógusok pályázatát csak betöltetlen helyek esetében tudjuk elfogadni.
– A pályázónak vállalnia kell, hogy a részvételi díjat határidőre befizeti.

A jelentkezés módja
– Jelentkezni csak online módon lehet a pályázati adatlap pontos kitöltésével. Az elektronikus pályázati adatlap megnyitásához kattintson ide.
– Iratkozási időszak: 2015. május 4. – június 5.
– A római katolikus vallástanárok továbbképzésére jelentkezőket kérjük, szíveskedjenek az online regisztrációt megelőzően  egyeztetni dr. Gál László (laszlo.gal@romkat.ro) programszervezővel.
– A pályázó az adatlap rovatait ékezetek használatával töltse ki. Az oktatási intézmény (a jogi személyiségű, központi iskola) nevét, valamint a család- és keresztnevét a hivatalosan használt módon (ahogy a személyazonossági igazolványban található) vezesse be.

Részvételi díj
– A jelentkezőknek 100 lejes részvételi díjat kell befizetniük. Kivételt képeznek a Kárpát-medencei pedagógusszövetségek tagjai, akik számára képezéseink ingyenesek.
– A részvételi díj befizetéséről szóló elismervényt és az érvényes pedagógusszövetségi tagsági igazolványt a képzés helyszínén be kell mutatni a programszervezőnek. A részvételi díj be nem fizetése a részvételi jog elvesztését jelenti.
Az RMPSZ-tagsággal rendelkező résztvevők, valamint a Kárpát-medencei pedagógusszövetségek tagjai számára – pályázati forrásból – ingyenes ellátást (szállás, étkezés) biztosítunk.
– Tájékoztatjuk, hogy a révételi díjat (képzésenként 100 RON) idén az RMPSZ folyószámlájára kell befizetni 2015. június 30-ig. Kérjük a benevezési díjat az elbírálás kiközlése vagy az elfogadottak jegyzékének közzététele után kifizetni! Díjakat visszautalni nem áll módunkban!

Utaláshoz szükséges adatok:

U.C.D.M.R. Miercurea Ciuc Str. Petőfi Nr. 4
CUI: 4466020
OTP BANK România
COD IBAN RO80OTPV260000059736RO18

Átutaláskor kérjük feltüntetni a megjegyzésben: részvételi díj BNYA 2015, a résztvevő nevét és a szekció megnevezését;

A pályázatok elbírálása, határidők
– A pályázati adatlapok kitöltésének legutolsó határideje: 2015. június 5., péntek. Az iratkozást a szervezők meghosszabbíthatják azon csoportok esetén, ahol a határidő lejártáig nem teltek be a helyek.
– A megyei és körzeti RMPSZ-elnökök a meghirdetett helyek számának függvényében döntenek a pályázatok elfogadásáról, illetve elutasításáról. A pályázat elbírálása 2015. június 6-tól folyamatosan történik. Minden pályázó tájékoztatást kap az elbírálás eredményéről a pályázati adatlapon megadott e-mail címre, a jegyzékét pedig 2015. június 19-ig közzétesszük az RMPSZ honlapján is (www.rmpsz.ro).

Az útiköltséget nem áll módunkban megtéríteni!
A hallgatóknak a program befejeztével magyar nyelvű részvételi oklevelet állítunk ki. A Bolyai Nyári Akadémia képzéseit záródolgozattal lezáró pedagógusok 10 kreditpontról szóló tanúsítványt kaphatnak, ha beadják hiánytalanúl az ehhez szükséges dokumentumokat. Az akkreditált képzések kreditpontjait a romániai közigazgatási rendszerben dolgozó pedagógusok igényelhetik.

Munkahelyi típusnyomtatvány letöltése