Arhívum – 2008

Képzések

 1. Óvodapedagógusok továbbképzése I
 2. Tanítók továbbképzése I
 3. Tanítók továbbképzése II
 4. Óvodapedagógusok továbbképzése II
 5. Népzene / néptánc
 6. Magyar nyelv és irodalom
 7. Román nyelv és irodalom
 8. Angol nyelv és irodalom
 9. Testnevelés
 10. Neveléslélektan
 11. Multimédia az oktatásban
 12. Médiainformatika
 13. Kémia
 14. Mentálhigénés képzés pedagógusoknak
 15. Életvezetési ismeretek II
 16. Képzőművészet - vizuális nevelés
 17. Ének - zene oktatás, kórusvezetés, hangszerhasználat
 18. Matemetika
 19. Műszaki szakterület és szaknyelv
 20. Földrajz
 21. Osztályfőnöki munka
 22. Biológia - környezetvédelem
 23. Fakultatív magyar nyelvoktatás
 24. Nyelv - Szöveg - Stílus
 25. Vezetésmódszertan - Kommunikáció - Projektmenedzsment
 26. Protestáns vallástanárok továbbképzése
 27. Római - katolikus vallástanárok továbbképzése

Statisztikák

 1. Előadók: Összesítő táblázat, Grafikon
 2. Hallgatók: Összesítő táblázat, Grafikon
 3. Erdélyi hallgatók: Összesítő táblázat, Grafikon
 4. Középerdélyi hallgatók: Összesítő táblázat, Grafikon
 5. Partiumi és bánáti hallgatók: Összesítő táblázat, Grafikon
 6. Székelyföldi hallgatók: Összesítő táblázat, Grafikon